Foredrag, temadage og kurser

Foredrag, temadage og kurser

Som kandidat i pædagogisk psykologi, med speciale i positiv psykologi, er mit mål og det jeg gør bedst, at skabe bæredygtige arbejdsmiljøer, med energiske, glade og motiverede medarbejdere. Så lad mig hjælpe jer med, at udvikle jeres arbejdsplads.

Jeg tilbyder korte såvel, som længerevarende udviklingsforløb, til medarbejdere og ledelse, i offentlige institutioner og private virksomheder.

 

Forløbet tilrettelægges efter jeres specifikke ønsker og behov enten som gå-hjem-møde, eller som en eller flere workshop- og/ eller temadage.
Mit videngrundlag bygger på den nyeste forskning fra bl.a. organisations- og kognitionspsykologien samt positiv psykologi, som viser at virksomheder med glade medarbejdere oplever følgende fordele:

  • Lavere sygefravær
  • Mere produktive medarbejdere
  • Får bedre evalueringer af andre
  • Er mere robuste overfor udfordringer som travlhed og stress

 

“Forskning viser, at virksomheder med glade ansatte klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen og at trivsel på arbejdspladsen og arbejdsglæde skabes når vi udnytter vores personlige styrker, og det er samtidig en af de vigtigste kilder til en varig livsglæde”.                                                   

(Linley, Willars & Biswas-Diener 2010)

 

Foredrag

 

1. “Muskler” der batter

– Personlige styrker som strategi for engagement, motivation og trivsel

Baseret på de nyeste forskningsresultater indenfor positiv psykologi, giver dette foredrag dig opskriften på og værktøjer til hvordan du, din medarbejder, din kollega, din partner, din ven, ja alle kan skabe deres personlige, optimale udviklings- og lærings betingelser i livet, og opleve tifoldigt mere glæde og succes.

Læs mere >

 

2. Sure tæer i saftevand

– Tag det sure med det søde og skab trivsel i hverdagen,  i arbejdslivet, på institutioner og i fritiden

Dette foredrag handler om, hvordan vi bevidst kan tilføre vores hverdag mere glæde og inspiration i alle livets sammenhænge fx arbejds- institutions- og fritidsliv, og tager udgangspunkt dels i den nyeste forskning på området og erfaringer fra praksis. Foredraget giver blandt andet svar på spørgsmål som: Hvordan skaber vi mere glæde og indhold i livet?, Hvordan bliver vi mere positive og åbne overfor os selv og andre? samt hvordan udnytter vi vores skyggesider og skaber mening i forhold til det vi foretager os?

Læs mere >

 

3. Surstråler versus jubelidiot

– Trivsel og glæde handler om fokus og balance

Dette foredrag handler om positiv kommunikation og POSITIVITET, det handler om hvordan vi bliver gladere, mere positive og mere optimistiske mennesker. Foredragets titel Surstråler versus Jubelidiot tager udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor positiv psykologi om positive emotioner/ følelsers store betydning for vores succes og trivsel. Foredraget handler om hvordan vi som mennesker ved at træne vores mindset og ændre vores ”tænkestil” kan nedsætte vores negative følelser drastisk.

Læs mere >

 

Temadage

Trivsel og arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, det kræver en fokuseret indsats fra både ledelse og medarbejdere. Derfor tilbyder jeg korte såvel som længerevarende udviklingsforløb, enten i form af 2 timers foredrag, 3-5 timers gå-hjem-møder eller som hele kompetenceudviklings forløb over 1-2 dage.  (der kan evt. arrangeres overnatning og forplejning). Forløbet kan tilrettelægges præcis efter jeres ønsker og behov, og temaerne kan fx. også være som i ovenstående foredrag.

 

Vælg mellem følgende forløb: 

1. Message from the dark side there is

– Udnyt dine skyggesider til at skabe større trivsel og arbejdsglæde

Dette udviklings forløb eller fyraftensmøde handler om positiv kommunikation, og POSITIVITET, og om hvordan vi undgår useriøs brok og konflikter på arbejdspladsen. Det handler om hvordan vi bliver gladere for at gå på arbejde, om hvordan vi (gen) finder motivationen, energien og drivkraften og om hvordan vi bliver mere positive og optimistiske i forhold til vores samarbejdspartnere og det vi foretager os.

Læs mere >

 

2. Lutter lagkage

– Sådan skaber i en stærkere og gladere arbejdsplads

Dette udviklingsforløb eller fyraftensmøde handler om hvordan vi finder, former, udnytter og udvikler vores personlige styrker, og opnår følelsen af at være autentiske dvs. at vi oplever større mening med det vi foretager os, blandt andet fordi vi bruger vores personlige styrker og kompetencer, hvorved vores tanker, følelser og handlinger smelter sammen til en større helhed.

Læs mere >

 

Kurser

Jeg tilbyder også kursus, uddannelses og udviklingsforløb “custom made” efter ønske, og tilrettelægger også kursuspakker, som indeholder en eller flere temadage, coaching sessioner til medarbejdere med fx. stress eller andre udfordringer og/ eller gruppe-coaching-sessioner.

Læs mere >

 

Overskrifter og indhold på foredrag kan naturligvis også afholdes som temadage, som tilpasses jeres ønsker.

Kontakt mig gerne for yderligere information og ønsker på tanja@fokusilivet.dk.


Modtag mit nyhedsbrev

Du modtager en bekræftelsesmail om lidt.