Udvikling af personlige styrker

Udvikling af personlige styrker

Når du løbende træner og bruger dine styrker, som fundament, for det du fortager dig, øger du din succesrate og ydeevne. Gevinsten er også at du øger dit generelle niveau af selvtillid, energi, glæde og trivsel. Kort sagt – du bliver altså rustet til at modstå og tackle hverdagens konflikter, stress og jag.

 

Jeg hjælper dig med at afklare:

  • Hvad dine personlige styrker er
  • Hvad dine styrkerne indebærer
  • Hvordan du kan forme og udvikle dine styrker
  • Hvordan du helt konkret, kan få dem integreret i din dagligdag, på dit arbejde, dit studie, i familielivet osv.

Du får følgende gevinster ud af at arbejde målrettet med udviklingen af dine personlige styrker:

  • Mere positiv energi og overskud på tværs af hverdagens forskellige sammenhænge
  • Bedre resultater dvs. mere succes og større ydeevne i forhold til det du gør
  • Større selvtillid og selvværd
  • Mere glæde og tilfredshed
  • Bedre udsyn til at se og følge, de mål og den retning i livet du drømmer om

Kort sagt du får opskriften på og værktøjskassen til, at blive den bedste version af dig selv og til at opnå større mening, succes, engagement, motivation og trivsel i dit liv.

 

Et typisk styrkebaseret udviklingsforløb

Den første samtale i et styrkebaseret udviklingsforløb introsessionen varer 75 min.

På baggrund af denne evaluerer vi sammen om vi har været i stand til, at skabe en god og tillidsfuld samarbejdsrelation, og om vi skal fortsætte vores samarbejde eller ej.

De efterfølgende samtaler varer 60 min. Et styrkebaseret udviklingsforløb, som kun involverer styrkearbejde, strækker sig typisk over 4-7 sessioner fordelt på 5-15 uger. Styrkearbejdet kræver engagement, opmærksomhed, fokus og flid, og det er meget individuelt, hvor naturligt dette styrkearbejde forekommer. I forløbet vil du få kortlagt dine personlige styrker og karaktertræk, enten gennem forskellige styrkeøvelser, og/eller gennem VIA testen. VIA testen er kort fortalt et videnskabeligt valideret værktøj, som bruges til at identificere og rangordne de 24 karakterstyrker, alle mennesker er i besiddelse af.

Jeg arbejder praktisk og øvelsesbaseret, og hver samtale afsluttes derfor med, at vi i fællesskab aftaler, hvad du skal arbejde videre med til næste gang vi ses. Formålet er at du ved afslutningen af dit forløb, har samlet nogle personlige styrkeværktøjer som du kan anvende i fremtiden.

 

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med personlige styrker og værdier?

Hvad er egentlig dine personlige topstyrker? Dette spørgsmål har de fleste overraskende svært ved at svare på fordi vi er ikke vandt til, at tale om vores styrker. De fleste af os er gennem livet blevet socialiseret til, at tale mere om vores svagheder og fejltagelser. Samtidig har mange fået det indtryk, at vi skal være gode til alt. Forskning viser at når denne “perfektionistiske” tankegang og livsstil tager over, er paradokset desværre, at vi ikke præsterer så godt som vi virkelig er i stand til. Slaget om perfektion og succes tabes altså til middelmådigheden, og mange oplever at det hele bare er nogenlunde i stedet for super godt.

Læs mere >

 

Hvorfor er det så vigtigt, at vi trives i hverdagen?

Ifølge forskningen er lykke eller trivsel ikke en endelig destination i livet, men kan betragtes som en vigtig rejse og et fokus i livet som har stor betydning for om vi når vores mål og det vi ønsker os i hverdagen men også om vi får succes med det vi laver.

Når vi trives genererer vi mere glæde, positive følelser og energi, og dette positive overskud kan sammenlignes med det at have overskud på bankkontoen…

Læs mere >


Modtag mit nyhedsbrev

Du modtager en bekræftelsesmail om lidt.