Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi

 

Du lærer at overvinde dine bekymringer, stress og følelser af angst, modløshed, ensomhed. Forskning viser, at jo mere du håndterer ubehagelige følelser og tanker, des værre får du det. Det at du bekymre dig kan betragtes, som en slags, dårlig tænke-vane og problemløsningsstrategi. Du lærer at fokusere din opmærksomhed, slippe dine bekymringer og reducere din overtænkning – og du vil erfare at du selv kan tage styringen, uanset hvad livet byder.

 

Metakognitiv Terapi (MCT)

Metakognitiv terapi er en nyere evidensbaseret terapiform til effektiv behandling af blandt andet stress, angst, sociale fobier og depression. En del af metoden sigter mod, at fastholde sine dagligdags aktiviteter og engagement i hverdagen, som et led i behandlingen.

Terapiformen er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester ud fra stadigt mere, omfattende forskning.

I MCT arbejder man ud fra en forståelse af, at al psykopatologi er forårsaget af samme bagvedliggende fænomen kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS eller Kognitivt opmærksomheds syndrom), som består af en række ukonstruktive coping-strategier, samt overtænkning, som har kontraproduktive effekter i form af omfattende grublerier og bekymringer.

Rationalet er altså, at den måde vi almindeligvis forsøger at mestre psykiske symptomer/ mentale udfordringer på, indebærer CAS-elementer, der således umuliggør, at man kan overvinde dem og få det bedre. Metakognitiv terapi fokuserer således også på vores fremadrettede konstruktive handlemuligheder frem for på problemerkendelse og udforskning af specifikke tanker og deres tilhør til ex. fortiden.

Op mod 400.000 danskere påvirkes dagligt af overdreven negativ tænkning, bekymringer og angst eller angstlignende symptomer.

Jeg kan lære dig, hvordan det er muligt, at forholde dig til dine tanker, følelser og bekymringer på en mere hensigtsmæssig måde, så du kan genvinde glæden, overskuddet og lysten til hverdagen og til livet. 

Jeg udbyder også jævnligt gruppeterapiforløb mere info under punktet Supervision og gruppeterapi


Modtag mit nyhedsbrev

Du modtager en bekræftelsesmail om lidt.